Izjava o zaštiti podataka

1. Općenito

Henkel Croatia d.o.o., dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja Vam kao ispitaniku pripadaju. Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako se njima koristimo. Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na Henkelovim internetskim stranicama.

2. Prikupljanje, uporaba i obrada osobnih podataka

Naziv odgovornog društva: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa odgovornog društva: Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo radi ispunjavanja zakonskih obveza ili u slučaju da dotični korisnik Henkelu da suglasnost. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe:

Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korištenog preglednika, kao i datum i vrijeme korištenja.

Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe.

Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove.

Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe. Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonom predviđenim pravnim osnovama za obradu i to (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima legitimni interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekoran rad internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.

3. Daljnja obrada osobnih podataka

Kontaktirajte našu tvrtku

Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt putem našeg obrasca za kontakt (Kontaktirajte našu tvrtku). Tim ćemo se podacima koristiti da bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za obradu Vašeg zahtjeva. Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

Izjava o odricanju odgovornosti: Plaćanje će se izravno razmijeniti između tvrtke (npr. vlasnika salona) i kupca (npr. klijenta) putem PayPal-a. Mi (helpyoursalon) nudimo uslugu samo za generiranje vašeg linka. Vlasnik salona preuzima rizik i odgovornost za otkup.